صفحه اصلی / دانلود

آرشیو سایت

تنها یک قدم تا موفقیت با مدیتیشن فاصله دارید

دوره موفقیت با مدیتیشن مراقبه آکادمی رشد

آنچه در دوره موفقیت با مدیتیشن دریافت می کنید: فایل اول: شروع روز وقتی از خواب بیدار می شوید، ابتدا به این فایل گوش دهید تا روزتان را با انرژی مثبت شروع کنید و در طول روز از مزایای این انرژی مثبت بهره مند شوید. فایل دوم: تمرکز وقتی می …

ادامه »